info@respekt-finance.cz
+420 777 195 573

Motto: Všechno co můžeme, uděláme, abyste byli nejenom spokojeni, ale i nadšeni.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

09. 12. 2016

Od 1.12.2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který mj. výrazným způsobem mění podmínky poskytování hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Nová zákonná úprava přináší pozitivní i méně příjemné změny pro klienty. 

Pozitivním prvkem pro nové klienty bank a stavebních spořitelen je úprava podmínek předčasného splacení všech úvěrů na bydlení, včetně hypotečních. Nový zákon definuje několik situací, kdy klient za předčasné splacení úvěru není povinen hradit bance sankční poplatek (banka jej nazývá náklady, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru):

  • v případě, kdy úvěr bude uhrazen v rámci plnění z pojištění, které zajišťuje úvěr;
  • v případě úhrady hypotéky s plovoucí (variabilní) úrokovou sazbou;
  • 3 měsíce přede dnem výročí dohodnuté pevné úrokové sazby (výročí fixace úrokové sazby, původně lhůta cca 1 měsíc);
  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci, invalidity dlužníka či jeho partnera, pokud je schopnost splácet úvěr výrazně snížena;
  • až 25 % celkové výše úvěru 1 měsíc přede dnem výročí uzavření smlouvy (tzn. každý rok).

V těch ostatních případech klienti hradí bance pouze náklady, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Příjemnou změnou je, že klienti, kteří svoji nemovitost prodají a výnosem z prodeje předčasně úvěr splatí, hradí bance náklady za předčasné splacení úvěru (pokutu) ve výši 1 % předčasné splátky, maximálně však částku 50.000 Kč (po 24 měsících trvání úvěru). To je obrovská změna k lepšímu oproti původním podmínkám.

Tím méně příjemným prvkem nového zákona o spotřebitelském úvěru je pro klienty zhoršení dostupnosti úvěrů. Je to dáno přísnějším posuzováním schopnosti klienta splácet úvěr na základě porovnání příjmů a výdajů a způsobu splácení dosavadních dluhů. Pokud se prokáže, že banka mohla mít důvodné pochybnosti o schopnosti klienta úvěr splácet, úvěrová smlouva je neplatná. V případě neplatné smlouvy by klient musel vrátit bance pouze jistinu úvěru a to navíc přiměřeně svým možnostem. To jistě přiměje banky podstatným způsobem zpřísnit podmínky poskytování úvěrů.

Na nový zákon o spotřebitelském úvěru a další změny na trhu, které se před koncem roku udály, reagovaly téměř všechny velké banky (malé zatím vyčkávají) zvýšením úrokových sazeb úvěrů. Zvýšení úrokových sazeb ostatních bank na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

Jak na nový zákon o spotřebitelském úvěru zareaguje trh s nemovitostmi, resp. financující banky, uvidíme za několik týdnů.

 

Pavel Novotný

obchodní ředitel společnosti