info@respekt-finance.cz
+420 777 195 573

Motto: Všechno co můžeme, uděláme, abyste byli nejenom spokojeni, ale i nadšeni.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí

26. 1. 2017

Upozorňuji vlastníky nemovitostí nově nabytých v roce 2016 (rozhodující jsou právní účinky zápisu) na jejich povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu, a to do 31.1.2017. Po podání daňového přiznání zasílá příslušný finanční úřad  poštovní poukázku s platebními údaji, s povinností úhrady daně z nemovitých věcí do 31.5.2017.

Vlastníci, kteří svoji nemovitost prodali v roce 2016 a v době prodeje nevlastnili v daném kraji žádnou další nemovitost, pak zašlou příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu oznámení o prodeji své nemovitosti. Poštovní poukázka za tuto nemovitost Vám již nebude finančního úřadem zaslána. Vzor dopisu najdete v záložce zdarma pro klienty.

Vlastníci, kteří svoji nemovitost prodali v roce 2016 a v době prodeje vlastnili v daném kraji další nemovitost, dají prodej svojí nemovitosti na vědomí příslušnému územnímu pracovišti finančního úřadu vyplněním formuláře Přiznání k dani z nemovitých věcí (vyzvednete na příslušném finančním úřadě nebo vytisknete na našich stránkách). Stačí vyplnit titulní stranu dokumentu, přiložit příslušnou přílohu, tj. II. oddíl (prodej pozemku), III. oddíl (prodej domu, bytu) a do položky č. 209 nebo č. 308 příslušné přílohy napsat, komu byla Vaše nemovitost prodána (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště), na základě kupní smlouvy, zapsané pod číslem vkladu V xxxx/2016-xxx. Číslo vkladu je uvedeno např. na listu vlastnictví v oddíle E (pozor - po změně vlastnictví) nebo na Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, kterým Katastrální úřad povolil vklad kupní smlouvy (nezaměnit s vyrozuměním o provedení vkladu zástavní smlouvy). Výše daně k úhradě na poštovní poukázce bude snížena o daň za tuto nemovitost. Vzor vyplněného daňového přiznání v případě prodeje své nemovitosti jakož i prázdný formulář pro Přiznání k dani z nemovitých věcí najdete v záložce zdarma pro klienty.

Pavel Novotný