info@respekt-finance.cz
+420 777 195 573

Motto: Všechno co můžeme, uděláme, abyste byli nejenom spokojeni, ale i nadšeni.

Změna poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí

29. 10. 2016

Od 1. 11. 2016 dojde k nabytí účinnosti novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí věcí nemovitých, kdy poplatníkem daně se stává pouze nabyvatel nemovité věci - kupující. V praxi to tedy znamená, že bude-li smlouva o převodu nemovitostí vložena do katastru nemovitostí do konce října 2016 (resp. návrh na vklad bude podán do konce října 2016), bude poplatníkem daně převodce, tj. prodávající, a bude-li smlouva o převodu nemovitostí podána do katastru nemovitostí od 1. 11. 2016 bude poplatníkem daně nabyvatel.