info@respekt-finance.cz
+420 777 195 573

Motto: Všechno co můžeme, uděláme, abyste byli nejenom spokojeni, ale i nadšeni.

Služby pro kupující


1. Kontakt s naší společností

Vaše první seznámení s naší společností proběhne pravděpodobně prostřednictvím naší nabídky inzerovaných nemovitostí. U nemovitostí, inzerovaných na realitních portálech, najdete většinou všechny odpovědi na Vaše otázky. V případě, že tomu tak nebude, ideálním způsobem kontaktu s naším makléřem je telefon.

V případě, že Vás zaujala naše nabídka, očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Rychlou odpověď na Váš dotaz v případě e-mailové komunikace – prosím uvádějte Váš telefonní kontakt
 • Zpětné zavolání v nejbližším možném termínu v případě, že se ihned nedovoláte
 • Rychlou reakci na Váš požadavek na termín prohlídky

Neočekávejte od nás:

 • Váš pokus o kontakt s námi zůstane dlouho bez odezvy

2. Schůzka s klientem

Od prvního kontaktu s Vámi, našimi klienty, očekávejte rovnocenný, partnerský vztah. Ten spočívá v tom, že s Vámi budeme jednat naprosto přímočaře a bez dalších skrytých úmyslů. Většina klientů takovýto vztah s námi oceňuje a jsme přesvědčeni, že jej oceníte i Vy.

V případě, že se s námi budete hledat nemovitost, očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Detailní rozbor Vaší poptávky – typ nemovitosti, lokalita, rozmezí ceny, technický stav, specifické požadavky
 • Navržení strategie koupě, která zaručí výhodnou koupi s dobrým poměrem ceny a kvality
 • Doporučení způsobu financování, které podstatně zjednoduší koupi a rozšíří Vaše možnosti koupě
 • Intenzivní prohlídky nemovitostí z naší prezentované nabídky
 • Intenzivní prohlídky nemovitostí, které na základě přání majitele neinzerujeme
 • Intenzivní prohlídky nemovitostí vyhledaných na základě Vaší poptávky

Neočekávejte od nás:

 • Nabídku nemovitostí, jejichž cena je podstatně vyšší než tržní
 • Nezájem o Vaše potřeby

3. Prohlídka nemovitosti

Při první prohlídce nemovitosti Vás náš specialista detailně seznámí s nabízenou nemovitostí a lokalitou, ve které se nachází.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Kvalitní prezentaci nemovitosti
 • Sdělení všech známých informací o nemovitosti (právní a technický stav, výše plateb za služby aj.)
 • Sdělení silných a slabých míst nemovitosti pro koupi (právního či technického stavu) a návrh na jejich zmírnění či odstranění
 • Doporučení pro úpravu nemovitosti tak, aby vyhovovala Vašim potřebám
 • Jednání s vlastníkem nemovitosti o výši kupní ceny v každém případě, kdy nabídnete nižší cenu než nabídkovou

Neočekávejte od nás:

 • Záměrné zamlčování známých informací o nemovitosti

4. Rezervace nemovitosti

Pro rezervaci nemovitosti, kterou jste si vybrali z naší nabídky, slouží tzv. smlouva o rezervaci nemovitostí.
Po uzavření rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy na úschovní účet naší realitní společnosti se zavazujeme nenabízet Vámi rezervovanou nemovitost po dohodnutou dobu. Během této doby společně připravíme finanční prostředky na zaplacení kupní ceny a spolu s prodávajícím odsouhlasíme připravené smlouvy k převodu nemovitosti.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Srozumitelné a jednoduché znění rezervační smlouvy
 • Půjčku na rezervační zálohu od naší společnosti v případě, kdy máte peníze na cestě (např. v případě prodeje Vaší nemovitosti)
 • Vrácení rezervační zálohy v plné výši v případě, kdy je naše společnost zprostředkovatelem úvěru na koupi Vámi rezervované nemovitosti a úvěr nebude možné zajistit (to platí i v případě, kdy důvody zamítnutí úvěru bankou jsou na Vaší straně)
 • Rychlé a kvalitní prověření Vašich finančních možností v bance v řádech několika hodin
 • Srovnání nabídky několika bank na financování kupní ceny nemovitosti během několika hodin
 • Hledání řešení v případě Vašich negativních záznamů v registrech dlužníků
 • Jednoduché a i pro laika srozumitelné typy smluv vypracované renomovanou právní kanceláří (AK JUDr. Roth) s dostatečným časovým prostorem pro případné připomínky

Neočekávejte od nás:

 • Výběr rezervační zálohy, která propadne v případě, že úvěr na financování kupní ceny Vám nebude financující bankou poskytnut v případě, kdy naše společnost bude zároveň zprostředkovatelem úvěru
 • Nezájem při hledání nejvhodnějšího řešení pro financování koupě Vámi vybraných nemovitostí

5. Prodej nemovitosti

Po odsouhlasení znění smluv k převodu jsou smlouvy připraveny k podpisu. U osobního vlastnictví je připravena kupní smlouva spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí, případně smlouva o smlouvě budoucí kupní, která se většinou využívá při financování kupní ceny úvěrem. U družstevního vlastnictví je připravena smlouva o převodu členství a členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo smlouva o smlouvě budoucí o převodu členství a členských práv a povinností v bytovém družstvu.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Doladění detailů ve smlouvách o převodu tak, aby vyhovovaly oběma stranám (např. termíny předání nemovitosti aj.)
 • Jednoduché a i pro laika srozumitelné typy smluv vypracované renomovanou právní kanceláří (AK JUDr. Roth)

Neočekávejte od nás:

 • Smlouvy bez právní záruky, stažené z internetu
 • Smlouvy, neošetřující případná rizika některé ze smluvních stran
 • Nevyvážené smlouvy, upřednostňující některou ze smluvních stran

6. Zaplacení kupní ceny nemovitosti

Po podpisu smluvních dokumentů potřebných k převodu nemovitosti, dojde k zaplacení kupní ceny. Kupní cena je bez výjimky hrazena na úschovní účet. Úschovní účet je možné využít u naší realitní kanceláře, tyto služby jsou Vás, naše klienty, zdarma. V případě, že byste chtěli využít jiného typu úschovy (advokátní, notářská, bankovní), je to samozřejmě možné, v tomto případě budeme schovateli (advokátu, notáři, bance) nápomocni při dodání všech dokumentů, potřebných k výplatě; úhrada za tyto služby jde k tíži té smluvní strany, která tuto službu požaduje.

Po zaplacení kupní ceny jsou podány kupní smlouvy na Katastrální úřad (u osobního vlastnictví nemovitostí) nebo jsou podány smlouvy o převodu družstevních práv a povinností na bytové družstvo. Z úschovního účtu je dohodnutá kupní cena vyplacena prodávajícímu ve většině případů po předložení listu vlastnictví, v němž budete Vy jako kupující uveden jako výlučný vlastník nemovitostí a současně po předložení kupní smlouvy opatřenou razítkem katastrálního úřadu s vyznačením o povolení vkladu Vašeho vlastnického práva (u osobního vlastnictví) nebo po předložení nájemní smlouvy z bytového družstva, kde budete uveden jako nájemce bytu (u družstevního vlastnictví).

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Sledování procesu čerpání úvěru z banky, financující kupní cenu převáděné nemovitosti
 • Pomoc při výběru subjektu pro jiný typ úschovy, než u naší společnosti (na základě referencí, ceny, náročnosti procesů)

Neočekávejte od nás:

 • Nedostatečnou flexibilitu při plánování a plnění termínů

7. Převzetí nemovitosti

Převzetí nemovitosti od prodávajícího Vámi, kupujícím, následuje většinou po zaplacení celkové kupní ceny do úschovy či po jejím vyplacení na účet prodávajícího po provedení vkladu kupní smlouvy v katastru nemovitostí. Při předání se sepíše předávající protokol, ve kterém se uvedou stavy měřidel dodávaných médií (elektřiny, plynu, vody), na základě kterých uzavře kupující smlouvu s dodavateli.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Aktivní účast při předání bytu, přípravu předávacího protokolu, zapsání stavů měřidel
 • Aktivní účast a poradenství při převodu dodávek el. energie, plynu, vody u jednotlivých dodavatelů

Neočekávejte od nás:

 • Nedostatečnou flexibilitu při plánování a plnění termínů

8. Následné služby po prodeji

S koupí nemovitosti jsou spojeny povinnosti nového vlastníka vůči orgánům státní správy. Budete-li chtít, můžeme Vám být i v tomto směru nápomocni.

Očekávejte a vyžadujte od nás:

 • Konzultaci k daňovému přiznání pro daň z nemovitostí, příp. jeho vypracování za úplatu
 • Doporučení na prověřené firmy či řemeslníky, zabývající se rekonstrukcí nemovitostí
 • Doporučení na projektanta
 • Doporučení na bytového designera a architekta
 • Zajištění pronájmu (tzn. zajištění nájemníka vč. kvalitních nájemních smluv) Vámi pořízené nemovitosti v případě, že ji budete využívat k pronájmu
 • Ochotu při řešení jakýchkoliv záležitostí, týkajících se finanční, právní či daňové problematiky
 • Vypracování daňového přiznání pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Zajištění zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu z úschovního účtu v zákonném termínu

Neočekávejte od nás:

 • Neochotu zastupovat Vaše zájmy po koupi nemovitosti