Služby pro kupující

Nejenom, že pro Vás vyhledáme vhodnou nemovitost ke koupi za férovou cenu, ale také Vám zajistíme finanční prostředky na úhradu kupní ceny, což je dnes pro koupi nemovitosti naprosto zásadní.

1Úvodní schůzka

Poznáte svého makléře, určíte svoje potřeby a priority ve vztahu k požadované nemovitosti. V případě financování kupní ceny úvěrem určíme maximální možný limit úvěru. V případě úhrady části kupní ceny výnosem z prodeje Vámi vlastněné nemovitosti, určíme maximální tržní cenu Vaší nemovitosti.

2Vytvoření poptávky

Vaše požadavky na nemovitost zaevidujeme; v případě nemovitosti odpovídající Vašim požadavkům, Vás okamžitě kontaktujeme.

3Prohlídky nemovitostí

Na prohlídce s makléřem se dozvíte všechny zásadní informace o vybrané nemovitosti, příp. doporučení k její úpravě. Budete-li si to přát, zajistíme technickou prohlídku nemovitosti specialistou.

4Rezervace nemovitosti

Uzavřeme rezervační smlouvu. Jestliže naše společnost zajišťuje zprostředkování úvěru na úhradu kupní ceny, smluvně garantujeme vrácení rezervační zálohy v plné výši v případě, kdy Vám banka z jakýchkoliv důvodů odmítne úvěr poskytnout. 

5Dokumenty k prodeji

Náš právník zajistí vyhotovení kupní smlouvy, příp. dalších listin nutných k prodeji. Konzultace, příp. upřesnění textu smluv, může proběhnout v naší kanceláři, např. za účasti prodávajícího. 

6Vyřízení úvěru

V případě, kdy kupní cenu financujete úvěrem, zařídíme dodání všech dokumentů pro schválení úvěru a komunikujeme s financující bankou za účelem rychlého vyhotovení úvěrové dokumentace.

7Podpis smluv a doručení listin Katastrálnímu úřadu

Po odsouhlasení všech listin k prodeji zajistíme podpis všech dokumentů v naší kanceláři, včetně těch připravených bankou, a zajistíme jejich dodání do Vaší financující banky pro výplatu úvěru. Po úhradě kupní ceny garantujeme doručení kupní smlouvy spolu s návrhem na vklad příslušnému Katastru nemovitostí. 

8Výplata finančních prostředků prodávajícímu

Prodávající obdrží finanční prostředky v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě.