Služby pro prodávající

Nejenom, že vyhledáme zájemce o koupi Vaší nemovitosti, který bude ochoten zaplatit nejvyšší cenu na trhu, ale také pro něj zajistíme finanční prostředky, což je dnes pro prodej naprosto zásadní.

1Úvodní schůzka

Poznáte svého makléře, promluvíte si o možnostech spolupráce s námi.

2Seznámení s nemovitostí

Po prohlídce nemovitosti zajistíme podklady nutné pro prodej, navrhneme cenu nemovitosti a dohodneme prodejní strategii k jejímu dosažení.

3Příprava prodeje

Doporučíme, příp. po dohodě s Vámi, realizujeme opatření, která zvýší prodejní cenu; vyřídíme všechna omezení a právní vady, bránící prodeji; zajistíme průkaz energetické náročnosti.

4Prezentace nemovitosti

Pořídíme kvalitní podklady pro prezentaci nemovitosti (popis, fotografie, půdorys, aj.) a zajistíme její prezentaci, přesně na míru Vaší nemovitosti.

5Prohlídky nemovitosti

Nemovitost přednostně nabídneme našim vybraným poptávajícím klientům (čož velmi urychlí prodej), poté dalším klientům z poptávek. Prohlídky je možné provádět bez Vaší přítomnosti.

6Rezervace nemovitosti

Zajistíme uzavření rezervační smlouvy se zájemcem o koupi, jakož i složení rezervační zálohy.

7Financování

Zájemci o koupi Vaší nemovitosti zajistíme v bance finanční prostředky na úhradu dohodnuté kupní ceny.

8Dokumenty k prodeji

Náš právník zajistí vyhotovení kupní smlouvy, příp. dalších listin nutných k prodeji. Konzultace, příp. upřesnění textu smluv, může proběhnout v naší kanceláři, např. za účasti kupujícího. 

9Úhrada kupní ceny

Komunikujeme s financující bankou, takže schválení úvěru a poté i úhradu kupní ceny máme pod dohledem. Teprve po úhradě kupní ceny do úschovy zajistíme doručení kupní smlouvy příslušnému Katastru nemovitostí.

10Výplata kupní ceny

V souladu s kupní smlouvou obdržíte finanční prostředky za prodej svojí nemovitosti.

11Předání nemovitosti

V souladu s kupní smlouvou zajistíme předání nemovitosti, zaznamenáme stavy elektřiny, plynu, vody do předávacího protokolu a pomůžeme s převodem u dodavatelů těchto médií na nového vlastníka.

12Poradenství po prodeji

Komunikujeme daňové aspekty prodeje, např. Vaše povinnosti vůči finančnímu úřadu, protiinflační umístění Vašich finančních prostředků na trhu a Vaše další individuální potřeby.