Děkujeme celému týmu RESPEKT, zejména paní Valterové za profesionální práci při prodeji našeho bytu v Kladně. Byla ochotná hledat řešení, jak byt co nejrychleji prodat a zároveň velmi pružně reagovala na požadavky všech zainteresovaných stran.

Ing. Jana Feireislová