Vážený pane Novotný,
dovolte mi, abych vyjádřil hluboké poděkování za Vaše služby spojené s prodejem mého bytu. Velmi oceňuji proklientský a skutečně profesionální přístup Váš a Vašeho týmu k mé žádosti o prodej nemovitosti. A musím říci, že jsem stále překvapen, s jakou rychlostí jste dokázali prodej bytu zrealizovat. A s ním související administrativu.
Stejně tak je pro mě důležité, že jste vyřídili všechny věci spojené s prodejem, tj. přípravu pečlivé smlouvy o prodeji bytu, zajištění všech podkladů k prodeji, počínající katastrem a komunikací se správcem domu a následné řízení s finančním úřadem o úhradě daně. Váš přístup pro mě znamenal nejen velkou úsporu mého času, ale zejména jen minimum povinností pro moji osobu. A to i včetně vyklizení bytu a jeho perfektní přípravy k prodeji.
Vážený pane Novotný, ještě jednou Vám děkuji za Váš profesionální a zároveň i osobní přístup.
Děkuji.
S úctou

Ing. Robert Vacek