V průběhu prosince 2014 jsme se při řešení prodeje několika nemovitostí obrátili  na několik pražských realitních  kanceláří. Realitní kancelář RESPEKT FINANCE z Kladna se ujala řešení s obdivuhodným nasazením. Z chování všech zaměstnanců byla cítit vysoká fundovanost a znalost problémů spojených s realizací prodeje. Ten probíhal rychle a za vstřícných podmínek. S obdobným zaujetím jsme se u jiných RK nesetkali. Také nás překvapila znalost všech právních problémů spojených s prodejem a jejich rychlé řešení. Chtěli bychom vyzvednout osobní angažovanost makléřky paní Daniely Kreglové, aniž bychom ale jakkoli snižovali vysokou vstřícnost vedoucích pracovníků kanceláře. Cítili jsme diametrální odchylnost od neosobního přístupu jiných kanceláří. Kdykoli v budoucnosti se za podobných okolností znovu obrátíme na tuto kancelář. Tuto realitní kancelář můžeme  každému jen doporučit.

MUDr. Jiří Povolný