Odhad tržní ceny

Zajistíme odhad Vaší nemovitosti (RD, bytu, pozemku, chaty aj.):

  • podle zákona o oceňování majetku pro dědické řízení stanovením tržní ceny nemovitostí
  • stanovením tržní ceny nemovitostí pro účely prodeje

Chci ocenit svoji nemovitost

*
*
*
*
*
*
fname: fullname: phone: email: